ELEKTROŠPECIALISTA PRE VAŠE STAVBY

BRIX elektrix s.r.o poskytuje nasledujúce služby:

- Komplexné dodávky elektrických inštalácií 
- Prípojky NN a VN 
- Meranie a regulácia v kotolniach 
- Výroba NN rozvádzačov 
- Bleskozvody (aktívne) 
- Elektrické podlahové vykurovanie
- Verejné osvetlenie
 
       

- Inštalácia osvetlenia
- Zabezpečovacie systémy 
- Dorozumievacie zariadenia 
- EPS - požiarna signalizácia 
- Kamerové systémy 
- Projekcia 
- Odborné prehliadky a skúšky (revízie el.zariadení)