BRIX Elektrix s.r.o poskytuje nasledujúce služby:

- Komplexné dodávky elektrických inštalácií

- Prípojky NN a VN

- Meranie a regulácia v kotolniach

- Výroba NN rozvádzačov

- Bleskozvody (aktívne)

- Elektrické podlahové vykurovanie

 

- Zabezpečovacie systémy

- Dorozumievacie zariadenia

- EPS - požiarna signalizácia

- Kamerové systémy

- Projekcia

- Odborné prehliadky a skúšky (revízie el.zariadení)

Created By Design Brix elektrix s.r.o © 2011-2018

Všetky práva vyhradené! Materiály danej stránky sú vyhradným autorským dielom
a duševným vlastníctvom spoločnosti Brix elektrix s.r.o.